หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติวิทยากร
หลักสูตรการฝึกอบรม
ลงทะเบียน
คำถามยอดฮิต
เทปและหนังสือดี
ศิษย์เก่าเล่าว่า
ติดต่อกับเรา
แผนที่สถาบัน
TISAR In Singapore
Healthy Ways

 
ความลับแห่งจิตใต้สำนึก
การสั่งจิตใต้สำนึก 1
การสั่งจิตใต้สำนึก2
การสั่งจิตใต้สำนึก3
การสั่งจิตใต้สำนึก
หลักสูตรเด็ก/เยาวชน
พลังแห่งความสำเร็จไร้ขีดจำกัด (The GUP)
ฮวงจุ้ย
โหวงเฮ้ง/นรลักษณ์วิทยา
ดวงจีน
สมาธิระบบ
พลังธรรมชาติ
การบริหารเวลา
เทคนิคการเข้าไปนั่ง
ในหัวใจคน
E.Q. สำหรับนักบริหาร
ไพ่ทาโร่พยากรณ์ชีวิต
การพัฒนาศักยภาพ
ทางความคิด
(Creative Thinking)
ศาสตร์การตั้งชื่อ

 

ทางการบริหาร
การเสริมภาพลักษณ์องค์กรขีดสมรรถนะสูง
8 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จ
พลังจิตพิชิตยอดขาย
อำนาจชักจูงและเสริมแรงผู้อื่น (Empowerment)
พิชิตเวลาชนะเป้าหมาย
การสร้างทีมงาน (Team Building)
ความลับสู่ความสุข
การบริหารเวลา (Time Daily Management)
การสื่อสารเพื่อเป้าหมายองค์กร
จิตเด้งจุดประกายชีวิต
 

ความลับแห่งจิตใต้สำนึกดึงดูดความสำเร็จ


กฏแห่งการดึงดูดความสำเร็จ ต้องเป็นแม่เหล็กแห่งพลังบวก จึงจะดึงดูดความสำเร็จบวก และต้องลบพลังแห่งลบในจิตใต้สำนึกขั้นลึก จึงจะมีพลังที่ยิ่งใหญ่ได้ คุณจะเป็นผู้สำเร็จทั้งด้านการงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ ความงาม อายุยืนยาวขึ้น และด้านการพัฒนาศึกษาเล่าเรียน คุณต้องเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสำเร็จ


ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประโยชน์


1. รู้ว่าความลับคืออะไร
2. รู้วิธีใช้ความลับนั้นเพื่อการดึงดูดความสำเร็จ
3. รู้ว่าคุณมีพลังที่ยิ่งใหญ่ และสามารถนำออกมาใช้ได้
4. ได้ความสุขทั้งกายใจและจิตระดับลึก

(C)Copyright by Tisar Institue : Web Master by S.Suksumek
Home About us Course Register Contact us