English
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติวิทยากร
หลักสูตรการฝึกอบรม
ลงทะเบียน
คำถามยอดฮิต
เทปและหนังสือดี
ศิษย์เก่าเล่าว่า
ติดต่อกับเรา
แผนที่สถาบัน
TISAR In Singapore
Healthy Ways

 
การสั่งจิตใต้สำนึก 1
การสั่งจิตใต้สำนึก2
การสั่งจิตใต้สำนึก3
การสั่งจิตใต้สำนึก
หลักสูตรเด็ก/เยาวชน
พลังแห่งความสำเร็จไร้ขีดจำกัด (The GUP)
ฮวงจุ้ย
โหวงเฮ้ง/นรลักษณ์วิทยา
ดวงจีน
สมาธิระบบ
พลังธรรมชาติ
การบริหารเวลา
เทคนิคการเข้าไปนั่ง
ในหัวใจคน
E.Q. สำหรับนักบริหาร
ไพ่ทาโร่พยากรณ์ชีวิต
การพัฒนาศักยภาพ
ทางความคิด
(Creative Thinking)
ศาสตร์การตั้งชื่อ

 

ทางการบริหาร
การเสริมภาพลักษณ์องค์กรขีดสมรรถนะสูง
8 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จ
พลังจิตพิชิตยอดขาย
อำนาจชักจูงและเสริมแรงผู้อื่น (Empowerment)
พิชิตเวลาชนะเป้าหมาย
การสร้างทีมงาน (Team Building)
ความลับสู่ความสุขอย่างมั่งคั่ง
การบริหารเวลาชนะอนาคต (Time Daily Management)
การสื่อสารเพื่อเป้าหมายองค์กร
จิตเด้งจุดประกายชีวิต
 

 

"การพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยวิธีการสั่งจิตใต้สำนึก" หรือที่บางท่านเรียกกันจนติดปากว่า "วิชากระดาษตัดตะเกียบ"
อนาคตกำหนดได้ : ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เป็นที่ยอมรับแล้วว่า ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดคือ มนุษย์ที่มีพลังจิต พลังความคิดและสติปั­­า ความคิดสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง เช่นที่กล่าวว่า " เราสร้างโลกได้ด้วยความคิด " (With our thoughts we make the world) หรือ " เราเป็นเช่นที่เราคิด " (As we think, so we become)
จากการศึกษาพบว่า วิธีการฝึกฝนที่ถูกต้องจะช่วยให้จิตใจส่วนลึก อันได้แก่ จิตใต้สำนึกพลัง พร้อมที่จะผลักดันให้ไปสู่ความสำเร็จด้านสุขภาพความงาม
     อยากอ้วน อยากผอม โดยมีบุคลิกภาพสง่างาม ระบบขับถ่าย ผิดปกติ ท้องผูกอยู่เสมอ ฯลฯ เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการมีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพดี อารมณ์สดชื่น แจ่มใส สวยแท้จาก
     ภายในสู่ภายนอก
ด้าน
การทำงาน
     
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีความสุขในการทำงาน ลดความเครียด เป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไป ผู้บังคับบั­ชา และลูกน้อง
ขจัดนิสัยความเคยชินที่ไม่ดี
     ติดบุหรี่ ติดเหล้า เบื่ออาหาร ตื่นเต้นตกใจง่าย ฯลฯ เป็นต้น
แก้ปั­หาทางสมองอันเกี่ยวกับจิตใจ
     สมรรถภาพทางเพศอ่อนแอ ประหม่าตื่นเต้นง่าย โรคนอนไม่หลับ คิดมาก ขี้อายเกินเหตุ วิตกกังวล คิดแต่เรื่องปมด้อยของตนเอง ไม่กล้าเผชิ­หน้าผู้อื่น เป็นต้น

ด้านฐานะทางการเงิน

    มีความมั่นคง อิสระทางการเงินมั่งคั่ง ก้าวหน้าอย่างไม่มีขีดจำกัดโดยขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่น ของแต่ละบุคคล

ด้านความรัก

    ต้องการสร้างเชื่อมโยงความสัมพันธ์ โน้มน้าว จิตใจ สร้างทีมงาน คิดบวก เป็นที่รักใคร่ของทุกคนที่ใกล้ชิด และภายในครอบครัว หรือในที่ทำงาน นั่นคือ อภิมหาเสน่ห์ในตัวคุณ คุณจะเป็นผู้เปี่ยมด้วยสุข สนุก กระตือรือร้น ด้วยพลังแห่งรัก ซื่อสัตย์ และ จริงใจที่มีในตัวคุณ และ คุณสามารถดึงดูดผู้อื่นให้มีต่อคุณด้วย

หมายเหตุ

  การได้รับประโยชน์มีระดับแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการตั้งใจฝึก และนำไปพัฒนาตนเอง รวมทั้งความมุ่งมั่น เชื่อมั่น คิดบวก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละท่าน

 
38/1 ถนน
วิสุทธิกษัตริย์ แยกบางขุนพรหม แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 (ตรงข้ามประตูธนาคารชาติฝั่งสะพานพระราม 8)


โทรศัพท์ 662-282-3711, 668-6312-5907, 662-628-7474 # 1

662-628-7933, 668-9203-5203, 662-668-5947 # 1


www.sangjit.net

www.sangjits.com
www.mindandpower.org

e-mail :
palangjit@yahoo.com

 

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่
   
คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

     
คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่
 
(C)Copyright by Tisar Institue : Web Master by S.Suksumek
Home About us Course Register Contact us