หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติวิทยากร
หลักสูตรการฝึกอบรม
ลงทะเบียน
คำถามยอดฮิต
เทปและหนังสือดี
ศิษย์เก่าเล่าว่า
ติดต่อกับเรา
แผนที่สถาบัน
TISAR In Singapore

 
การสั่งจิตใต้สำนึก 1
การสั่งจิตใต้สำนึก2
การสั่งจิตใต้สำนึก3
การสั่งจิตใต้สำนึก
หลักสูตรเด็ก/เยาวชน
พลังแห่งความสำเร็จไร้ขีดจำกัด (The GUP)
ฮวงจุ้ย
โหวงเฮ้ง/นรลักษณ์วิทยา
ดวงจีน
สมาธิระบบ
พลังธรรมชาติ
การบริหารเวลา
เทคนิคการเข้าไปนั่ง
ในหัวใจคน
E.Q. สำหรับนักบริหาร
ไพ่ทาโร่พยากรณ์ชีวิต
การพัฒนาศักยภาพ
ทางความคิด
(Creative Thinking)

 

ทางการบริหาร
การเสริมภาพลักษณ์องค์กรขีดสมรรถนะสูง
8 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จ
พลังจิตพิชิตยอดขาย
อำนาจชักจูงและเสริมแรงผู้อื่น (Empowerment)
พิชิตเวลาชนะเป้าหมาย
การสร้างทีมงาน (Team Building)
ความลับสู่ความสุข
การบริหารเวลา (Time Daily Management)
การสื่อสารเพื่อเป้าหมายองค์กร
จิตเด้งจุดประกายชีวิต
 


ชุดที่ 1
การสั่งจิตใต้สำนึกขั้นพื้นฐาน

" ช่วยปรับสภาพจิตใจให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมและสังคมได้ สร้างความเขื่อมั่นให้ตนเอง "

ชุดที่ 2

การสั่งจิตใต้สำนึกขั้นที่ 2
(พลังแห่ง ENGRAM)

" ท่านจะได้พบกับวิทยาการใหม่ และพลังแห่ง ENGRAM ซึ่งหลบซ่อนอยู่ในจิตไร้สำนึก และการบำบัดด้วยวิธีการ
ไดอะเนติกส ์"ชุดที่ 3
การสั่งจิตใต้สำนึกสำหรับเยาวขน

" เพื่อการมีสมาธิ ความจำดี
กล้าแสดงออก
มีความรักและเมตตา
มีสุขภาพแข็งแรง "


ชุดที่4
ฮวงจุ้ย

( FENG SHUI )

" ศาสตร์แห่งความสำเร็จ "


ชุดที่ 5
โหวงเฮ้ง

" ศาสตร์แห่งการอ่านคน
อย่างเป็นระบบ "


ชุดที่ 6
ศาสตร์การตั้งชื่อ

" เพื่อรู้นิสัย ทำนายชีวิต
มุ่งสู่ความสำเร็จ "


ชุดที่ 7
ความคิดสร้างสรรค์
(Creative Thinking)

" เพื่อการแก้ไขปัญหา
สร้างสิ่งใหม่
ก้าวไกลเกินฝัน "


ชุดที่ 8
เทคนิคการเข้าไปนั่งในหัวใจคน

" คุณจะสามารถเข้าไปอยู่ในหัวใจลูกค้า คนที่คุณรัก และบุคคลในครอบครัว
เช่น สามีภรรยา และลูก ได้อย่างแนบสนิท นำมาซึ่งการสร้างความสุข
"


ชุดที่ 9
การบริหารเวลา

" ท่านจะรู้ถึงคุณค่าและสามารถ ใช้เวลาที่ผ่านไปในแต่ละวินาที ให้เกิดประโยชน์"


ชุดที่ 10
E.Q.สำหรับนักบริหาร

" อัจฉริยะทางอารมณ์
เรียนรู้กลวิธีทำให้คนเป็นสุข
คนรอบข้างชื่นชม
ปรับอารมณ์ทันโลก "

 ภูมิคุ้มกันทางจิต
(ผู้แต่ง สรพล สุขทรรศนีย์)

     ร่างกายมนุษย์ มีระบบภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพคอยช่วย เหลือเราอยู่ทั่วทุกตัวคนให้แข็งแรงปลอดภัย ภูมิคุ้มกันเปรียบ เสมือนป้อมปราการอันสำคัญยิ่งที่จะช่วยยับยั้งสิ่งไม่ดีมีโทษ ต่างๆ ไม่ให้เข้ามาก่อความเดือนร้อนรำคาญได้โดยง่าย
     ภูมิคุ้มกันทางจิตก็เช่นเดียวกัน ถ้าแข็งแรงจิตใจก็จะเยือก เย็น หนักแน่น มั่นคง และมีความสุข แต่ถ้าอ่อนแอก็จะวุ่นวาย สับสน เครียด หงุดหงิด มีความทุกข์อำนาจแห่งจิตใต้สำนึก
(ผู้แต่ง สรพล สุขทรรศนีย์)

ประโยชน์ของการสั่งจิตใต้สำนึก
ด้านสุขภาพความงาม
     อยากอ้วน อยากผอม ระบบขับถ่ายผิดปกติ ท้องผูก ปวด ศรีษะ เครียด ฯลฯ เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการมีร่างกาย สวยงาม และสุขภาพ
ด้านการศึกษา
     สมาธิดีขึ้น ความจำดี มีความสามารถเชิงกีฬา
ด้านความสามารถอื่นๆ
     ช่วยปรับสภาพจิตใจ ทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพ แวดล้อมและสังคมได้ สร้างความเชื่อมั่นให้ตนเอง ขจัดนิสัย ความเคยชินที่ไม่ดี เช่น ติดบุหรี่ ประหม่าตื่นเต้น ตกใจง่าย ฯลฯ แก้ปัญหาทางสมองอันเกี่ยวกับจิตใจ โรคนอน ไม่หลับ คิดมาก ขี้อายเกินเหตุ วิตกกังวล คิดแต่เรื่องปมด้อย ของตน ไม่กล้าเผชิญหน้าผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งก็คือเป็นวิชาที่สอน ให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน " อัตตาหิ อัตโนนาโถ " ไม่ต้องไปพี่ง สิ่งอื่น
มิติแห่งจิตใต้สำนึก
(ผู้แต่ง สรพล สุขทรรศนีย์)

     จิตเป็นสมบัติอันล้ำค่า เป็นแก้วสารพัดนึก สารพัดรู้ที่ทุกคน มีอยู่แล้ว แต่ยังไม่รู้จัก เพราะยังไม่ได้เจียระไน การผ่านเข้าสู่ มิติแห่งจิตใต้สำนึกนั้น จะได้รับประโยชน์ต่างๆ เช่น
1.ทำให้ร่างกายแข็งแรง
2.ทำให้เป็นนักบริหารที่มีความสามารถ
3.ช่วยให้นอนหลับได้ง่าย
4.ช่วยให้หางานที่เหมาะแก่ตน
5.ช่วยให้มีความจำดี
6.ช่วยให้เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้รับความสำเร็จ
7.ช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์
8.ช่วยให้มีสมาธิ


ข้ามมิติ
(ผู้แต่ง สรพล สุขทรรศนีย์)

     รวมบทความสำคัญเกี่ยวกับมิติแห่งจิตใต้สำนึกสำหรับท่าน ที่ต้องการสร้างกำลังใจ สร้างแรงจูงใจอันสำคัญ สร้างความเชื่อ มั่น สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อเป็นบันไดสำคัญนำท่านผ่านพ้น ปัญหาอุปสรรคที่โหดร้ายไปสู่ความสำเร็จ และความสุขสงบร่ม เย็นแก่ชีวิตในที่สุดอำนาจแห่งจิตใต้สำนึก
(ผู้แต่ง สรพล สุขทรรศนีย์)

     หนังสือนี้ทำให้ท่านเข้าใจถึงศักยภาพแฝงที่มีอยู่มากในตัว เรา เปิดเผยถึงวิธีการ แนวทางที่จะนำเอาศักยภาพแฝงที่มีอยู่ ในตัวท่านออกมาใช้ประโยชน์ และเมื่อท่านตระหนักถึง ศักยภาพแฝงในตัวท่านแล้วท่านก็จะได้พบในเวลาต่อมาถึงวิธี การสร้างกำลังใจ สร้างความมุ่งมั่นเพื่อนำท่านไปสู่เป้าหมายคือ ความสำเร็จในชีวิตตามทิศทางที่ท่านตั้งเอาไว้ได้โดยง่าย


อันตรายหรือผลข้างเคียงที่เกิดจากการฝึกจิต
(ผู้แต่ง สรพล สุขทรรศนีย์)

SIDE EFFECT : ที่เกิดจากการฝึกจิตทั่วไป
SIDE EFFECT : ที่เกิดจากการสั่งจิต
SIDE EFFECT:
ที่เกิดจากกิเลสหนา                                      ปัญญาหยาบวิชาการสั่งจิตใต้สำนึก ศาสตร์แห่งความสำเร็จ
(ผู้แต่ง สรพล สุขทรรศนีย์ และ ศิวาพร นวลตา)

ประโยชน์ของการสั่งจิตใต้สำนึก
1.ด้านสมองและจิตใจ ลดอาการประหม่า ตื่นแต้น หวาดกลัว นอนไม่หลับ คิดมาก ขี้อายเกินเหตุ วิตกกังวล คิดแต่ปมด้อย ของตนเอง ไม่กล้าแสดงออก
2.ด้านสุขภาพ อยากอ้วน อยากผอม ระบบขับถ่ายผิดปกติ ท้อง ผูกอยู่เสมอ ลดอาการภูมิแพ้ มีสุขภาพดี จิตใจสดชื่นอยู่เสมอ
3.ด้านนิสัยความเคยชินที่ไม่ดี ติดบุหรี่ เบื่ออาหาร กลัวความสูง กลัวลิฟท์ กลัวผี กลัวสัตว์บางชนิด และอื่นๆ
4.ด้านการศึกษา เพิ่มสมาธิ ความจำ ความสามารถเชิงกีฬา และกำลังใจมุ่งมั่น อดทน สุ่ความสำเร็จ
5.ด้านสังคม ทำให้เกิดความรัก ความเมตตา ช่วยเหลือผู้อื่น สามารถปรับจิตและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมได้ สร้างความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าของตัวเอง และผู้อื่น

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

 
คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่
(C)Copyright by Tisar Institue : Web Master by C&K
Home About us Course Register Contact us