หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติวิทยากร
หลักสูตรการฝึกอบรม
ลงทะเบียน
คำถามยอดฮิต
เทปและหนังสือดี
ศิษย์เก่าเล่าว่า
ติดต่อกับเรา
แผนที่สถาบัน
TISAR In Singapore
Healthy Ways

 
การสั่งจิตใต้สำนึก 1
การสั่งจิตใต้สำนึก2
การสั่งจิตใต้สำนึก3
การสั่งจิตใต้สำนึก
หลักสูตรเด็ก/เยาวชน
พลังแห่งความสำเร็จไร้ขีดจำกัด (The GUP)
ฮวงจุ้ย
โหวงเฮ้ง/นรลักษณ์วิทยา
ดวงจีน
สมาธิระบบ
พลังธรรมชาติ
การบริหารเวลา
เทคนิคการเข้าไปนั่ง
ในหัวใจคน
E.Q. สำหรับนักบริหาร
ไพ่ทาโร่พยากรณ์ชีวิต
การพัฒนาศักยภาพ
ทางความคิด
(Creative Thinking)
ศาสตร์การตั้งชื่อ

 

ทางการบริหาร
การเสริมภาพลักษณ์องค์กรขีดสมรรถนะสูง
8 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จ
พลังจิตพิชิตยอดขาย
อำนาจชักจูงและเสริมแรงผู้อื่น (Empowerment)
พิชิตเวลาชนะเป้าหมาย
การสร้างทีมงาน (Team Building)
ความลับสู่ความสุข
การบริหารเวลา (Time Daily Management)
การสื่อสารเพื่อเป้าหมายองค์กร
จิตเด้งจุดประกายชีวิต
 ผู้ทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เรื่องการฝึกอบรมการสั่งจิตใต้สำนึกที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริหารงาน

การศึกษา :
     - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ NIDA
     - ปริญญาเอก บริการการศึกษา TUP

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องการวิชาการสั่งจิตใต้สำนึกและวิชาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ :
     - อาจารย์พิเศษของสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     - วิทยากรบรรยายหลักสูตร CREATIVE THINKING ให้กับบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ        และส่วนราชการ
     - วิทยากรบรรยายหลักสูตร CREATIVE LEADERSHIP
     - วิทยากรบรรยายหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคคล ด้วยวิชาการสั่งจิตใต้สำนึก
     - วิทยากรบรรยายหลักสูตร การพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยวิชาการสั่งจิตใต้สำนึก
     - วิทยากรบรรยายหลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน

(C)Copyright by Tisar Institue : Web Master by S.Suksumek
Home About us Course Register Contact us