หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติวิทยากร
หลักสูตรการฝึกอบรม
ลงทะเบียน
คำถามยอดฮิต
เทปและหนังสือดี
ศิษย์เก่าเล่าว่า
ติดต่อกับเรา
แผนที่สถาบัน
TISAR In Singapore
Healthy Ways

 
การสั่งจิตใต้สำนึก 1
การสั่งจิตใต้สำนึก2
การสั่งจิตใต้สำนึก3
การสั่งจิตใต้สำนึก
หลักสูตรเด็ก/เยาวชน
พลังแห่งความสำเร็จไร้ขีดจำกัด (The GUP)
ฮวงจุ้ย
โหวงเฮ้ง/นรลักษณ์วิทยา
ดวงจีน
สมาธิระบบ
พลังธรรมชาติ
การบริหารเวลา
เทคนิคการเข้าไปนั่ง
ในหัวใจคน
E.Q. สำหรับนักบริหาร
ไพ่ทาโร่พยากรณ์ชีวิต
การพัฒนาศักยภาพ
ทางความคิด
(Creative Thinking)
ศาสตร์การตั้งชื่อ

 

ทางการบริหาร
การเสริมภาพลักษณ์องค์กรขีดสมรรถนะสูง
8 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จ
พลังจิตพิชิตยอดขาย
อำนาจชักจูงและเสริมแรงผู้อื่น (Empowerment)
พิชิตเวลาชนะเป้าหมาย
การสร้างทีมงาน (Team Building)
ความลับสู่ความสุขอย่างมั่งคั่ง
การบริหารเวลาชนะอนาคต (Time Daily Management)
การสื่อสารเพื่อเป้าหมายองค์กร
จิตเด้งจุดประกายชีวิต
 

การสั่งจิตใต้สำนึกขั้นที่ 3

          หลักสูตรขั้นที่ 3 พลังแห่งความสำเร็จไร้ขีดจำกัดนี้ เป็นหลักสูตรที่ท่งสถาบันฯ ใช้ในการการฝึกอบรมให้แก่พนักงานบริษัทต่างๆ หลายต่อหลายแห่ง ซึ่งต่างเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพรหลายแล้วว่า สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และทัศนคติของผู้เข้าร่วมอบรมไปในเชิงบวกได้เป็นอย่างดี ทำงานได้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ มีจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อ ทำงานอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จ

ทางสถาบันฯ จึงนำหลักสูตรนี้มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับกลุ่มย่อยเพื่อสอนให้แก่บุคคลทั่วไปที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมในรูปแบบของ In House Training หลักสูตรนี้จะประกอบด้วยการเสริมสร้างพลังใจตามแนวฝึกอบรมของ Anthony Robbins ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย เป็นการเสริมสร้างพลังใจ จากภายนอกสู่ภายใน ผสานเข้ากับการใช้พลังจากจิตใต้สำนึก ซึ่งเป็นการดึงเอาพลังดั่งยักษ์ใหญ่ที่หลับอยู่ภายในออกมาใช้ภายนอก ซึ่งเป็นศาสตร์และปรัชญาตะวันออก เมื่อทั้งสองสิ่งนี้รวมกันจึงกลายเป็นหลักศุตรที่สามารถเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด ทัศนคติ และแนวทางการมุ่งสู่ความสำเร็จของคุณและประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ทันที

หัวข้อเสริมต่างๆ ที่บรรยายในหลักสูตร เช่น

เทคนิคการเข้าไปนั่งในใจคน : วิธีการเข้าถึงจิตใจของผู้อื่นเพื่อเอาชนะใจ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ลูกน้อง คนในครอบครัว

การเอาชนะอนาคต : จะวางเป้าหมายในชีวิตอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข

กิจกรรม "การข้ามสะพานแห่งความสำเร็จ" : ทำให้รู้จักชีวิตของคุรเองอย่างที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน กิจกรรมที่แฝงปรัชญาในการดำเนินชีวิตเอาไว้มากมาย ซึ่งคุณจะได้พบด้วยตัวของคุณเอง

(C)Copyright by Tisar Institue : Web Master by S.Suksumek
Home About us Course Register Contact us