หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติวิทยากร
หลักสูตรการฝึกอบรม
ลงทะเบียน
คำถามยอดฮิต
เทปและหนังสือดี
ศิษย์เก่าเล่าว่า
ติดต่อกับเรา
แผนที่สถาบัน
TISAR In Singapore
Healthy Ways

 
การสั่งจิตใต้สำนึก 1
การสั่งจิตใต้สำนึก2
การสั่งจิตใต้สำนึก3
การสั่งจิตใต้สำนึก
หลักสูตรเด็ก/เยาวชน
พลังแห่งความสำเร็จไร้ขีดจำกัด (The GUP)
ฮวงจุ้ย
โหวงเฮ้ง/นรลักษณ์วิทยา
ดวงจีน
สมาธิระบบ
พลังธรรมชาติ
การบริหารเวลา
เทคนิคการเข้าไปนั่ง
ในหัวใจคน
E.Q. สำหรับนักบริหาร
ไพ่ทาโร่พยากรณ์ชีวิต
การพัฒนาศักยภาพ
ทางความคิด
(Creative Thinking)
ศาสตร์การตั้งชื่อ

 

ทางการบริหาร
การเสริมภาพลักษณ์องค์กรขีดสมรรถนะสูง
8 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จ
พลังจิตพิชิตยอดขาย
อำนาจชักจูงและเสริมแรงผู้อื่น (Empowerment)
พิชิตเวลาชนะเป้าหมาย
การสร้างทีมงาน (Team Building)
ความลับสู่ความสุข
การบริหารเวลา (Time Daily Management)
การสื่อสารเพื่อเป้าหมายองค์กร
จิตเด้งจุดประกายชีวิต
 
" เพื่อรู้นิสัย ทำนายชีวิต มุ่งสู่ความสำเร็จ "

ตั้งชื่ออย่างไรให้เกิดความสำเร็จ
     เรียนรู้หลักเกณฑ์และข้อห้ามสำหรับการตั้งชื่อบุคคลและกิจการ ทั้งหลักทักษะและหลักเลขศาสตร์ การอ่านลักษณะและนิสัยคนจากชื่อ การตั้งชื่อเพื่อแก้ไขชีวิตให้ดีขึ้น และได้พื้นฐานสำหรับการศึกษา ด้านโหราศาสตร์การตั้งชื่อโดยการผูกดวงชะตา

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สามารถตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่หรือตั้งชื่อเพื่อแก้ไขชีวิตตนเองให้ดีขึ้น โดยใช้พลังธรรมชาติสนับสนุนให้ เกิดความสำเร็จ
2. สามารถหยั่งรู้ลักษณะและนิสัยของผู้อื่นได้แม้เพียงทราบชื่อ เพื่อการติดต่อหรือรับมือในการดำเนิน ชีวิต
3. ได้ฝึกฝนจินตนาการและมีพื้นฐานที่ดีในหลักวิชาโหราศาสตร์
4.  เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างชื่อเสียง และความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ

(C)Copyright by Tisar Institue : Web Master by S.Suksumek
Home About us Course Register Contact us