หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติวิทยากร
หลักสูตรการฝึกอบรม
ลงทะเบียน
คำถามยอดฮิต
เทปและหนังสือดี
ศิษย์เก่าเล่าว่า
ติดต่อกับเรา
แผนที่สถาบัน
TISAR In Singapore
Healthy Ways

 
การสั่งจิตใต้สำนึก 1
การสั่งจิตใต้สำนึก2
การสั่งจิตใต้สำนึก3
การสั่งจิตใต้สำนึก
หลักสูตรเด็ก/เยาวชน
พลังแห่งความสำเร็จไร้ขีดจำกัด (The GUP)
ฮวงจุ้ย
โหวงเฮ้ง/นรลักษณ์วิทยา
ดวงจีน
สมาธิระบบ
พลังธรรมชาติ
การบริหารเวลา
เทคนิคการเข้าไปนั่ง
ในหัวใจคน
E.Q. สำหรับนักบริหาร
ไพ่ทาโร่พยากรณ์ชีวิต
การพัฒนาศักยภาพ
ทางความคิด
(Creative Thinking)
 

 

ทางการบริหาร
การเสริมภาพลักษณ์องค์กรขีดสมรรถนะสูง
8 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จ
พลังจิตพิชิตยอดขาย
อำนาจชักจูงและเสริมแรงผู้อื่น (Empowerment)
พิชิตเวลาชนะเป้าหมาย
การสร้างทีมงาน (Team Building)
ความลับสู่ความสุข
การบริหารเวลา (Time Daily Management)
การสื่อสารเพื่อเป้าหมายองค์กร
จิตเด้งจุดประกายชีวิต
 

 

     สถาบัน TISAR หรือชื่อเต็มว่า " สถาบันวิจัยค้นคว้าวิชาการสั่งจิตใต้สำนึก " (THAI INSTITUTE OF SUBCONSCIOUS MIND CONTROL AND APPLIED RESEARCH) ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2543 โดย รศ.ร.ต.อ.สรพล สุขทรรศนีย์ ผู้ให้กำเนิดวิชาการสั่งจิตใต้สำนึก อีกทั้งอาจารย์ ดร.ศิวาพร นวลตา เห็นว่าวิชาการสั่งจิตใต้สำนึกเป็นวิชาที่มีความละเอียดลึกซึ้งจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ สมควรจะมีศูนย์กลางทำการวิจัยและเผยแพร่วิชาการนี้โดยผู้มีความรู้และความเข้าใจ อย่างแท้จริง
     วิชาการสั่งจิตใต้สำนึก ถือกำเนิดโดย รศ.ร.ต.อ.สรพล สุขทรรศนีย์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อประมาณต้นปี 2532 โดย อาจารย์ ดร.ศิวาพร นวลตา เป็นผู้ให้ข้อเสนอ แนะและเป็นผู้ร่วมสอนในนาม สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ควบคู่ไป กับการสอนให้กับบริษัท, สถาบันการศึกษา และกลุ่มผู้สนใจทั่วไปเป็นเวลารวมประมาณ 9 ปี จากนั้น ได้ทำการสอนในนามสถาบันเพื่อการพัฒนาจิตและกาย ได้ประมาณ 1 ปีเศษ จึงได้ถือกำเนิดเป็น สถาบันวิจัยค้นคว้าวิชาการสั่งจิตใต้สำนึก หรือสถาบัน TISAR ในปีพ.ศ.2543 มีผู้ผ่านการอบรมและได้ รับฟังการบรรยายวิชานี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 แสนคน

38/1 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ (ตรงข้ามธนาคารแห่งประเทศไทย) แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์มือถือ : 086-312-5907 090-451-4551
aaa096-141-4151

โทร : 02-282-3711 02-628-7933

www.sangjit.net
www.mindandpower.org
e-mail : palangjit@yahoo.com

Line id : tasartisar


ดูรายการของสถาบันได้ที่ www.youtube.com/user/sangjit
(หรือพิมพ์ คำว่า Palangjit หรือ Sangjit เพื่อค้นหา)

 

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่

คลิ๊กดูภาพให­่
(C)Copyright by Tisar Institue : Web Master by S_Suksumek
Home About us Course Register Contact us