หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติวิทยากร
หลักสูตรการฝึกอบรม
ลงทะเบียน
คำถามยอดฮิต
เทปและหนังสือดี
ศิษย์เก่าเล่าว่า
ติดต่อกับเรา
แผนที่สถาบัน
TISAR In Singapore

 
การสั่งจิตใต้สำนึก 1
การสั่งจิตใต้สำนึก2
การสั่งจิตใต้สำนึก3
การสั่งจิตใต้สำนึก
หลักสูตรเด็ก/เยาวชน
พลังแห่งความสำเร็จไร้ขีดจำกัด (The GUP)
ฮวงจุ้ย
โหวงเฮ้ง/นรลักษณ์วิทยา
ดวงจีน
สมาธิระบบ
พลังธรรมชาติ
การบริหารเวลา
เทคนิคการเข้าไปนั่ง
ในหัวใจคน
E.Q. สำหรับนักบริหาร
ไพ่ทาโร่พยากรณ์ชีวิต
การพัฒนาศักยภาพ
ทางความคิด
(Creative Thinking)
 

 

ทางการบริหาร
การเสริมภาพลักษณ์องค์กรขีดสมรรถนะสูง
8 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จ
พลังจิตพิชิตยอดขาย
อำนาจชักจูงและเสริมแรงผู้อื่น (Empowerment)
พิชิตเวลาชนะเป้าหมาย
การสร้างทีมงาน (Team Building)
ความลับสู่ความสุข
การบริหารเวลา (Time Daily Management)
การสื่อสารเพื่อเป้าหมายองค์กร
จิตเด้งจุดประกายชีวิต
  ดร.ศิวาพร นวลตา
ผู้อำนวยการโครงการสถาบัน TISAR และวิทยากร

วิทยากรบรรยายหลักสูตร

การสั่งจิตใต้สำนึก ขั้น 1 -  2  และการสั่งจิตใต้สำนึกเด็กและเยาวชน

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
หัวใจทองแห่งความสำเร็จไร้ขีดจำกัด

 

 

รศ.รตอ.สรพล  สุขทรรศนีย์

ผู้อำนวยการหลักสูตรสถาบัน TISAR
และวิทยากร

วิทยากรบรรยายหลักสูตร

การสั่งจิตใต้สำนึกขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2

โหราศาสตร์สั่งจิต

พลังสมาธิพลังธรรมชาต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่
(C)Copyright by Tisar Institue : Web Master by S.Suksumek
Home About us Course Register Contact us