หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติวิทยากร
หลักสูตรการฝึกอบรม
ลงทะเบียน
คำถามยอดฮิต
เทปและหนังสือดี
ศิษย์เก่าเล่าว่า
ติดต่อกับเรา
แผนที่สถาบัน
TISAR In Singapore
Healthy Ways

 
การสั่งจิตใต้สำนึก 1
การสั่งจิตใต้สำนึก2
การสั่งจิตใต้สำนึก3
การสั่งจิตใต้สำนึก
หลักสูตรเด็ก/เยาวชน
พลังแห่งความสำเร็จไร้ขีดจำกัด (The GUP)
ฮวงจุ้ย
โหวงเฮ้ง/นรลักษณ์วิทยา
ดวงจีน
สมาธิระบบ
พลังธรรมชาติ
การบริหารเวลา
เทคนิคการเข้าไปนั่ง
ในหัวใจคน
E.Q. สำหรับนักบริหาร
ไพ่ทาโร่พยากรณ์ชีวิต
การพัฒนาศักยภาพ
ทางความคิด
(Creative Thinking)
ศาสตร์การตั้งชื่อ

 

ทางการบริหาร
การเสริมภาพลักษณ์องค์กรขีดสมรรถนะสูง
8 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จ
พลังจิตพิชิตยอดขาย
อำนาจชักจูงและเสริมแรงผู้อื่น (Empowerment)
พิชิตเวลาชนะเป้าหมาย
การสร้างทีมงาน (Team Building)
ความลับสู่ความสุข
การบริหารเวลา (Time Daily Management)
การสื่อสารเพื่อเป้าหมายองค์กร
จิตเด้งจุดประกายชีวิต
 


     จากประวัติศาสตร์พงศาวดารจีนนับเป็นพันๆ ปี ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์ไว้ ด้วย ถือว่าศาสตร์แขนงนี้เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของผู้คน ตามบันทึกเก่าแก่ได้ระบุ ว่า เมื่อครั้งที่ยังไม่มีการก่อตั้งอาณาจักรใหญ่ ชาวจีนได้อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นเผ่า โดยจะมีหัวหน้า เผ่าซึ่งเป็นนักรบทำหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัยให้ ขณะเดียวกันผู้นำเผ่าก็จะหาผู้มีความรู้ ทางด้านเกษตรกรรมขึ้นมาคนหนึ่ง เพื่อมาทำหน้าที่จดบันทึกและศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ อันจะ ใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตผลผลิตการเกษตร ผู้รู้ท่านนี้จะอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ศึกษาวิเคราะห์ จน ล่วงรู้ได้ว่า เมื่อใดฤดูกาลจะเปลี่ยนแปลง เมื่อใดเหมาะสมที่จะปลูกพืชชนิดใด ความลึกลับของธรรมชาติ เหล่านี้ไม่เพียงแต่จะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรเท่านั้น แต่ยังนำมาสั่งสอนให้ผู้คนรู้จักปรับ ตัวให้เหมาะสมกับฤดูกาล
          การศึกษาของท่านผู้รู้ธรรมชาติ ได้ขยายขอบเขตออกไปจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจวิถีแห่งธรรม ชาติและวงโคจรแห่งจักรวาล ความลี้ลับจากท้องฟ้ามิใช่เรื่องที่ไร้เหตุผล หากแต่มีการเวียนว่ายตายเกิด เช่นเดียวกับมนุษย์ และสิ่งนี้คือที่มาของโหราศาสตร์ สิ่งที่มิใช่ไสยศาสตร์ หากแต่เป็นหลักของเหตุและผล

(C)Copyright by Tisar Institue : Web Master by S.Suksumek
Home About us Course Register Contact us