หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติวิทยากร
หลักสูตรการฝึกอบรม
ลงทะเบียน
คำถามยอดฮิต
เทปและหนังสือดี
ศิษย์เก่าเล่าว่า
ติดต่อกับเรา
แผนที่สถาบัน
TISAR In Singapore
Healthy Ways

 
การสั่งจิตใต้สำนึก 1
การสั่งจิตใต้สำนึก2
การสั่งจิตใต้สำนึก3
การสั่งจิตใต้สำนึก
หลักสูตรเด็ก/เยาวชน
พลังแห่งความสำเร็จไร้ขีดจำกัด (The GUP)
ฮวงจุ้ย
โหวงเฮ้ง/นรลักษณ์วิทยา
ดวงจีน
สมาธิระบบ
พลังธรรมชาติ
การบริหารเวลา
เทคนิคการเข้าไปนั่ง
ในหัวใจคน
E.Q. สำหรับนักบริหาร
ไพ่ทาโร่พยากรณ์ชีวิต
การพัฒนาศักยภาพ
ทางความคิด
(Creative Thinking)
ศาสตร์การตั้งชื่อ

 

ทางการบริหาร
การเสริมภาพลักษณ์องค์กรขีดสมรรถนะสูง
8 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จ
พลังจิตพิชิตยอดขาย
อำนาจชักจูงและเสริมแรงผู้อื่น (Empowerment)
พิชิตเวลาชนะเป้าหมาย
การสร้างทีมงาน (Team Building)
ความลับสู่ความสุข
การบริหารเวลา (Time Daily Management)
การสื่อสารเพื่อเป้าหมายองค์กร
จิตเด้งจุดประกายชีวิต
     

" ศาสตร์แห่งความสำเร็จ "   

     เนื่องจากสภาวการณ์ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงพลักผันอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทำให้เกิดวิกฤตการณ์ทาง เศรษฐกิจการเมืองและสังคม ผู้ที่มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งก็สามารถยืนอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างเป็นปกติสุข แต่ ผู้ที่มีสภาพจิตใจอ่อนแอย่อมอ่อนไหวไปตามกระแส ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ขาดขวัญกำลังใจ ต้องการที่ พึ่งพิง และนี่คือที่มาของศาสตร์และศิลป์หลายอย่างที่ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนเรา เพื่อ ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ สร้างกำลังใจให้ชีวิตสมดุลในรูปแบบต่างๆ เช่น การเปิดคอร์สฝึกอบรมการเผยแพร่ความ รู้ตามสื่อต่างๆ โดยสื่อสารผ่านหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
     
ฮวงจุ้ยที่ดีที่ถูกต้องทั้งชัยภูมิและการคำนวณปราณ (พลังดี) คือการรู้จักเหนี่ยวนำพลังธรรมชาติมาเสริม สร้างพลังมนุษย์ให้เกิดความสุขสมหวังในชีวิตรัก ชีวิตครอบครัว ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การ ศึกษา เกียรติยศ ชื่อเสียง เงินทอง
    
 ฮวงจุ้ยมีผลต่อการทำธุรกิจ ทำให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองได้ ด้วยการปรับสถานที่ทำเลที่ตั้งให้สมดุล นอกจากนั้นสภาพแวดล้อมที่ดียังทำให้ภายในบ้านพักอาศัยอบอุ่นน่าอยู่ มีความสุขสบาย ผู้คนในบ้านสดชื่น แจ่มใส ความคิดปลอดโปร่ง มีพลังที่ดีในการดำรงชีวิต
     ทฤษฎีฮวงจุ้ย ดาว 9 ยุค จะช่วยปรับเปลี่ยนพลังงานธรรมชาติให้สมดุล และสร้างความสุข ความสำเร็จ ให้มนุษย์อย่างต่อเนื่อง มีวิธีนำเสนอถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการที่ง่าย เป็นระบบ สามารถพิสูจน์ได้ตามความเป็น จริงตามธรรมชาติและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความเป็นปัจเจกและเสน่ห์แห่งวิชา ดังนี้
1. เป็นฮวงจุ้ยที่ศึกษาเป็นระบบ สามารถอธิบายเหตุผลในทางวิทยาศาสตร์ได้ ไม่นำความเชื่อทาง ไสยศาสตร์เข้ามาปะปนเพื่อสร้างความศรัทธา
2. การตกแต่งฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องทุบ รื้อ เหมือนดั่งที่คนทั่วไปเข้าใจกัน
3. แต่ละปีพลังงานในแต่ละทิศทางจะมีสภาพดีร้ายแตกต่างกัน หากตกแต่งโดนทิศทางที่มีพลังไม่ดี ก็จะส่ง ผลให้ชีวิตในปีนั้นถดถอยตกต่ำ หากรู้ทิศทางของพลังงานที่ดีและหาวิธีการกระตุ้นก็จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิต ดีขึ้นได้

(C)Copyright by Tisar Institue : Web Master by S.Suksumek
Home About us Course Register Contact us