หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติวิทยากร
หลักสูตรการฝึกอบรม
ลงทะเบียน
คำถามยอดฮิต
เทปและหนังสือดี
ศิษย์เก่าเล่าว่า
ติดต่อกับเรา
แผนที่สถาบัน
TISAR In Singapore
Healthy Ways

 
การสั่งจิตใต้สำนึก 1
การสั่งจิตใต้สำนึก2
การสั่งจิตใต้สำนึก3
การสั่งจิตใต้สำนึก
หลักสูตรเด็ก/เยาวชน
พลังแห่งความสำเร็จไร้ขีดจำกัด (The GUP)
ฮวงจุ้ย
โหวงเฮ้ง/นรลักษณ์วิทยา
ดวงจีน
สมาธิระบบ
พลังธรรมชาติ
การบริหารเวลา
เทคนิคการเข้าไปนั่ง
ในหัวใจคน
E.Q. สำหรับนักบริหาร
ไพ่ทาโร่พยากรณ์ชีวิต
การพัฒนาศักยภาพ
ทางความคิด
(Creative Thinking)

 

ทางการบริหาร
การเสริมภาพลักษณ์องค์กรขีดสมรรถนะสูง
8 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จ
พลังจิตพิชิตยอดขาย
อำนาจชักจูงและเสริมแรงผู้อื่น (Empowerment)
พิชิตเวลาชนะเป้าหมาย
การสร้างทีมงาน (Team Building)
ความลับสู่ความสุข
การบริหารเวลา (Time Daily Management)
การสื่อสารเพื่อเป้าหมายองค์กร
จิตเด้งจุดประกายชีวิต
 


ถาม : การฝึกสั่งจิตใต้สำนึกต้องมีารฝึกตัดตะเกียบ และบิดช้อนด้วย อยากถามว่า คนทุกคนสามารถ
          ตัดตะเกียบและบิดช้อนได้เหมือนกันหมดทุกคนหรือไม่ และถ้าทำได้แล้วจะเกิดประโยชน์
          อะไรบ้าง

ตอบ : การตัดตะเกียบและบิดช้อนนั้น ที่ประเทศญี่ปุ่น เขาทำกันมานานแล้วแต่เขาไม่ยอมบอกวิธีการ
           หรือเคล็ดลับให้เราทราบ ถ้าอยากรู้ต้องเข้ารับการฝึกอบรม เท่าที่ทราบมาเขาใช้กลยุทธ์
           ของการตัดตะเกียบและบิดช้อนนี้เป็นเครื่องมือเพิ่มทักษะพัฒนาความสามารถและสร้างความ
           เชื่อมั่นให้แก่คนญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นจึงมีธรรมชาติของการต่อสู้ ความอดทนพยายามสูง เขาจึงได้พบกับความสำเร็จ
           สถาบันการสั่งจิตใต้สำนึกของญี่ปุ่นเคยทำการวิจัยพบว่าในจำนวนคนที่เข้ารับการฝึกอบรมการ
           พัฒนาศักยภาพบุคคล ซึ่งต้องทำการตัดตะเกียบและบิดช้อนด้วยนั้น จะต้องพบคนอยู่ 5 ประเภทนี้เสมอคือ
           1.เมื่อได้ยินได้ฟังก็สามารถทำได้ทันที
           2.เมื่อผ่านการฝึกฝนสักระยะหนึ่งก็สามารถทำได้
           3.ถึงแม้จะผ่านการฝึกฝนแล้วก็อาจทำได้หรือทำไม่ได้ก็ได้
           4.ในสมองมีแต่คำว่า " ทำไม่ได้ " พวกนี้ความจริงก็จะทำไม่ได้
           5.ถึงอย่างไรก็ทำไม่ได้  
คนส่วนใหญ่อยู่ในพวกที่ 2 คือ ฝึกฝนแล้วจึงจะทำได้ ส่วนเรื่องประโยชน์ที่ได้รับมีมากมาย
            ผมเขียนเป็นหนังสือได้ประมาณ 200 กว่าหน้า โปรดติดตามอ่านในหนังสือเรื่อง " ตัดตะเกียบ
            บิดช้อน " ศาสตร์แห่งความสำเร็จ หามาอ่านกันแล้วกันนะครับ
ถาม : คุณไตรภพ ถามในรายการ ทไวไลท์ โชว์ ว่า " การเรียนวิชาการพัฒนาศักยภาพโดยใช้จิตใต้
          สำนึกเป็นไสยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์กันแน่ "
ตอบ : เป็นวิทยาศาสตร์แน่นอนค่ะ เพราะ
           1.มีทฤษฎีของนักวิชาการที่มีชื่อเสียงทั้งชาวตะวันตกและตะวันออกอธิบายอย่างชัดเจน
           2.สามารถสอนและถ่ายทอดวิชาการนี้ให้แก่คนส่วนใหญ่ได้ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผ่านการฝึกอบรม
           เป็นแสนคนแล้ว ผู้อบรมสามารถผ่านการทดสอบการตัดตะเกียบได้
และเข้าใจกลไกของจิต
           ทั้งในทางวิชาการและการนำไปปฏิบัติ แต่อาจจะได้รับประโยชน์มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกัน
           ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของจิตเดิมเป็นฐานในการผลักดันให้จิตใต้สำนึกสามารถทำให้เกิดประโยชน์
           ในระดับแตกต่างกัน
           3.ผู้ที่สนใจทุกท่านสามารถเข้ามาพิสูจน์ได้และได้ผ่านการพิสูจน์จากสื่อมวลชนหลายแขนง
           หลายสาขาในรายการวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
           4.ความพอใจของลูกค้าผู้รับบริการ ซึ่งมีอย่างต่อเนื่องมาตลอดเป็นเวลาเกือบ 25 ปีแล้ว ซึ่งวิทยากรผู้สอนส่วนใหญ่มีการสอนต่อเนื่องในวันเสาร์-อาทิตย์ และยังมีผู้นำไปเผยแพร่สอนต่อกันอีกหลายท่าน
           หลายท่าน
           5.เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์วัดความสำเร็จของการฝึกอบรมได้
           เช่น วัดคลื่นสมองและจิตที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการฝึกและสามารถศึกษาวิจัยเปรียบเทียบว่า
           ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความแตกต่างจากผู้ไม่ผ่านการฝึกอบรมหรือความแตกต่างระหว่างก่อน
           และหลังการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นต้น  
            6.หนังสือเรื่อง "Top Secret" เป็นตัวยืนยันเรื่องของการทำงานของจิตใต้สำนึกได้เป็นที่ชัดเจนเรื่องหนึ่ง
           7. การที่ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับที่พึงพอใจเป็นส่วนใหญ่ หลังการฝึกอบรมแล้วและมีการบอกต่อหรือแนะนำผู้อื่นให้มาเรียนด้วยความรักและปรารถนาดี จนถึงขั้นออกเงินให้มาเรียนก็มี
           8.สถาบัน TISAR ได้ไปสอนให้กับนักธุรกิจ ข้าราชการ นักบริหาร นักวิชาการ ที่ประเทศสิงค์โปร์ จนเป็นที่ยอมรับและมีผู้เปิดสอน ต่อมา ด้วย
           9. มีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ทั้งภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย เสนอต่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
           10.ทุกคนสามารถเรียนรู้และทำได้ ขอเพียงคุณตั้งใจที่จะนำไปใช้อย่างจริงจัง จริงใจ และไม่ยอมแพ้

 
คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่

คลิ๊กดูภาพใหญ่
(C)Copyright by Tisar Institue : Web Master by S.Suksumek
Home About us Course Register Contact us