หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติวิทยากร
หลักสูตรการฝึกอบรม
ลงทะเบียน
คำถามยอดฮิต
เทปและหนังสือดี
ศิษย์เก่าเล่าว่า
ติดต่อกับเรา
แผนที่สถาบัน
TISAR In Singapore
Healthy Ways

 
การสั่งจิตใต้สำนึก 1
การสั่งจิตใต้สำนึก2
การสั่งจิตใต้สำนึก3
การสั่งจิตใต้สำนึก
หลักสูตรเด็ก/เยาวชน
พลังแห่งความสำเร็จไร้ขีดจำกัด (The GUP)
ฮวงจุ้ย
โหวงเฮ้ง/นรลักษณ์วิทยา
ดวงจีน
สมาธิระบบ
พลังธรรมชาติ
การบริหารเวลา
เทคนิคการเข้าไปนั่ง
ในหัวใจคน
E.Q. สำหรับนักบริหาร
ไพ่ทาโร่พยากรณ์ชีวิต
การพัฒนาศักยภาพ
ทางความคิด
(Creative Thinking)
ศาสตร์การตั้งชื่อ

 

ทางการบริหาร
การเสริมภาพลักษณ์องค์กรขีดสมรรถนะสูง
8 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จ
พลังจิตพิชิตยอดขาย
อำนาจชักจูงและเสริมแรงผู้อื่น (Empowerment)
พิชิตเวลาชนะเป้าหมาย
การสร้างทีมงาน (Team Building)
ความลับสู่ความสุข
การบริหารเวลา (Time Daily Management)
การสื่อสารเพื่อเป้าหมายองค์กร
จิตเด้งจุดประกายชีวิต
 โหงวเฮ้งหรือนรลักษณ์วิทยา
" ศาสตร์แห่งการอ่านคนอย่างเป็นระบบ
"

     ภูมิปัญญาตะวันออกที่มีมายาวนาน เป็นศาสตร์ที่เน้นเรื่องลักษณะคน เพื่อเป็น พื้นฐานในการเลือกคบ หาคน ทำให้ล่วงรู้อุปนิสัยใจคอ และความเป็นมิตร ซึ่งเป็น สิ่งที่ดีงามแก่ชีวิต
     โหงวเฮ้งนอกจากจะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องความรัก การงาน การเงิน ชื่อเสียง นิสัย และความ สำเร็จ ยังเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีทางการแพทย์จีน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่งด้วยการวิเคราะห์โรคจาก ใบหน้า ทำให้ทราบและ เป็น สัญญาณเตือนการก่อตัวของโรค หากรู้และเข้าใจวิธีพิจารณาจะช่วยให้เรารู้จัก ป้องกัน และแก้ไขได้แต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะถึงมือแพทย์     

องค์กรที่มีชื่อเสียงระดับชาติหลายแห่งใช้ศาสตร์นี้เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน  และสร้างผู้นำขององค์กร

บุคลิกลักษณะภายนอก เป็นตัวบ่งชี้ถึงอารมณ์ และจิตใจภายใน เราสามารถปรับเปลี่ยนบุคลิกภายนอกได้ด้วยการโปรแกรมจิตใต้สำนึก และแก้ไขข้อมูลที่โปรแกรมลึกอยู่ในจิตไร้สำนึก

(C)Copyright by Tisar Institue : Web Master by S.Suksumek
Home About us Course Register Contact us