Description: Description: C:\Users\admin\Downloads\Picture\ban2.jpg

English

 

Description: Description: C:\Users\admin\Downloads\Picture\Icon_menu.gif

 

 

Description: Description: C:\Users\admin\Downloads\Picture\Icon_course.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: C:\Users\admin\Downloads\Picture\Icon_course.gif

 

ทางการบริหาร

 

การเสริมภาพลักษณ์องค์กรขีดสมรรถนะสูง

 

8 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จ

พลังจิตพิชิตยอดขาย

 

อำนาจชักจูงและเสริมแรงผู้อื่น (Empowerment)

 

พิชิตเวลาชนะเป้าหมาย

 

การสร้างทีมงาน (Team Building)

 

ความลับสู่ความสุข

 

การบริหารเวลา (Time Daily Management)

 

การสื่อสารเพื่อเป้าหมายองค์กร

 

จิตเด้งจุดประกายชีวิต

 

 

 

 

Description: Description: C:\Users\admin\Downloads\Picture\Icon_course1.gif

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร

โทรศัพท์มือถือ : 086-312-5907 089-203-5203
โทร : 02-282-3711 02-628-7933 02-628-7474

ตารางการฝึกอบรมสถาบันทิซ่าร์

ทุกวันอาทิตย์ของเดือน

หลักสูตรวิชาการสั่งจิตใต้สำนึก

 

มกราคม

ถอดรหัสจิตใต้สำนึกพลังสมาธิสร้างความสำเร็จ

 

 

ความลับแห่งจิตใต้สำนึกดูดดึงความมั่งคั่ง

 

 

ถอดรหัสจิตใต้สำนึกดึงดูดความมั่งคั่งทะลุเป้าหมาย

 

 

จิตใต้สำนึกเปลี่ยนความคิดสร้างพลังชีวิตใหม่

 

กุมภาพันธ์

ถอดรหัสลับจิตใต้สำนึกดูดดึงความมั่งคั่ง-สำเร็จ

 

 

ผ่านจิตใต้สำนึกสู่จิตเหนือสำนึกเปลี่ยนพลังชีวิต

 

 

พลังจิตใต้สำนึกสร้างความงาม อ่อนวัย ใจหนุ่มสาว

 

 

พลังจิตใต้สำนึกสร้างทีมงาน - บุคลิกภาพผู้นำ

 

 

 

 

 

มีนาคม

จิตใต้สำนึกดึงดูดความสำเร็จ 5 ด้าน สร้างความสุข

 

 

พลังจิตเหนือสำนึกเปลี่ยนพลังชีวิต พิชิตกรรม

 

 

พลังจิตใต้สำนึกสร้างความสุข สำเร็จ 5 ด้าน

 

 

ความลับแห่งจิตใต้สำนึกดูดดึงความสุข สำเร็จ

 

เมษายน

ถอดรหัสจิตใต้สำนึกพลังสมาธิสร้างความสำเร็จ

 

 

ความลับแห่งจิตใต้สำนึกดูดดึงความมั่งคั่ง

 

 

ถอดรหัสจิตใต้สำนึกดึงดูดความมั่งคั่งทะลุเป้าหมาย

 

 

จิตใต้สำนึกเปลี่ยนความคิดสร้างพลังชีวิตใหม่

 

พฤษภาคม

ถอดรหัสลับจิตใต้สำนึกดูดดึงความมั่งคั่ง-สำเร็จ

 

 

ผ่านจิตใต้สำนึกสู่จิตเหนือสำนึกเปลี่ยนพลังชีวิต

 

 

พลังจิตใต้สำนึกสร้างความงาม อ่อนวัย ใจหนุ่มสาว

 

 

พลังจิตใต้สำนึกสร้างทีมงาน - บุคลิกภาพผู้นำ

 

มิถุนายน

จิตใต้สำนึกดึงดูดความสำเร็จ 5 ด้าน สร้างความสุข

 

 

พลังจิตเหนือสำนึกเปลี่ยนพลังชีวิต พิชิตกรรม

 

 

พลังจิตใต้สำนึกสร้างความสุข สำเร็จ 5 ด้าน

 

 

ความลับแห่งจิตใต้สำนึกดูดดึงความสุข สำเร็จ

 

กรกฏาคม

ถอดรหัสจิตใต้สำนึกพลังสมาธิสร้างความสำเร็จ

 

 

ความลับแห่งจิตใต้สำนึกดูดดึงความมั่งคั่ง

 

 

ถอดรหัสจิตใต้สำนึกดึงดูดความมั่งคั่งทะลุเป้าหมาย

 

 

จิตใต้สำนึกเปลี่ยนความคิดสร้างพลังชีวิตใหม่

 

สิงหาคม 

ถอดรหัสลับจิตใต้สำนึกดูดดึงความมั่งคั่ง-สำเร็จ

 

 

ผ่านจิตใต้สำนึกสู่จิตเหนือสำนึกเปลี่ยนพลังชีวิต

 

 

พลังจิตใต้สำนึกสร้างความงาม อ่อนวัย ใจหนุ่มสาว

 

 

พลังจิตใต้สำนึกสร้างทีมงาน - บุคลิกภาพผู้นำ

 

กันยายน

จิตใต้สำนึกดึงดูดความสำเร็จ 5 ด้าน สร้างความสุข

 

 

พลังจิตเหนือสำนึกเปลี่ยนพลังชีวิต พิชิตกรรม

 

 

พลังจิตใต้สำนึกสร้างความสุข สำเร็จ 5 ด้าน

 

 

ความลับแห่งจิตใต้สำนึกดูดดึงความสุข สำเร็จ

 

ตุลาคม

ถอดรหัสจิตใต้สำนึกพลังสมาธิสร้างความสำเร็จ

 

 

ความลับแห่งจิตใต้สำนึกดูดดึงความมั่งคั่ง

 

 

ถอดรหัสจิตใต้สำนึกดึงดูดความมั่งคั่งทะลุเป้าหมาย

 

 

จิตใต้สำนึกเปลี่ยนความคิดสร้างพลังชีวิตใหม่

 

พฤศจิกายน

ถอดรหัสลับจิตใต้สำนึกดูดดึงความมั่งคั่ง-สำเร็จ

 

 

ผ่านจิตใต้สำนึกสู่จิตเหนือสำนึกเปลี่ยนพลังชีวิต

 

 

พลังจิตใต้สำนึกสร้างความงาม อ่อนวัย ใจหนุ่มสาว

 

 

พลังจิตใต้สำนึกสร้างทีมงาน - บุคลิกภาพผู้นำ

 

ธันวาคม

จิตใต้สำนึกดึงดูดความสำเร็จ 5 ด้าน สร้างความสุข

 

 

พลังจิตเหนือสำนึกเปลี่ยนพลังชีวิต พิชิตกรรม

 

 

พลังจิตใต้สำนึกสร้างความสุข สำเร็จ 5 ด้าน

 

 

ความลับแห่งจิตใต้สำนึกดูดดึงความสุข สำเร็จ

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

 

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: C:\Users\admin\Downloads\Picture\Icon_pictures.gif

 

Description: Description: คลิ๊กดูภาพให­่


Description: Description: คลิ๊กดูภาพให­่


Description: Description: คลิ๊กดูภาพให­่


Description: Description: คลิ๊กดูภาพให­่


Description: Description: คลิ๊กดูภาพให­่


Description: Description: คลิ๊กดูภาพให­่


Description: Description: คลิ๊กดูภาพให­่


Description: Description: คลิ๊กดูภาพให­่


Description: Description: คลิ๊กดูภาพให­่


Description: Description: คลิ๊กดูภาพให­่

(C)Copyright by Tisar Institue : Web Master by S.Suksumek