หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติวิทยากร
หลักสูตรการฝึกอบรม
ลงทะเบียน
คำถามยอดฮิต
เทปและหนังสือดี
ศิษย์เก่าเล่าว่า
ติดต่อกับเรา
แผนที่สถาบัน
TISAR In Singapore
Healthy Ways

 
การสั่งจิตใต้สำนึก 1
การสั่งจิตใต้สำนึก2
การสั่งจิตใต้สำนึก3
การสั่งจิตใต้สำนึก
หลักสูตรเด็ก/เยาวชน
พลังแห่งความสำเร็จไร้ขีดจำกัด (The GUP)
ฮวงจุ้ย
โหวงเฮ้ง/นรลักษณ์วิทยา
ดวงจีน
สมาธิระบบ
พลังธรรมชาติ
การบริหารเวลา
เทคนิคการเข้าไปนั่ง
ในหัวใจคน
E.Q. สำหรับนักบริหาร
ไพ่ทาโร่พยากรณ์ชีวิต
การพัฒนาศักยภาพ
ทางความคิด
(Creative Thinking)
ศาสตร์การตั้งชื่อ

 

ทางการบริหาร
การเสริมภาพลักษณ์องค์กรขีดสมรรถนะสูง
8 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จ
พลังจิตพิชิตยอดขาย
อำนาจชักจูงและเสริมแรงผู้อื่น (Empowerment)
พิชิตเวลาชนะเป้าหมาย
การสร้างทีมงาน (Team Building)
ความลับสู่ความสุข
การบริหารเวลา (Time Daily Management)
การสื่อสารเพื่อเป้าหมายองค์กร
จิตเด้งจุดประกายชีวิต
 


The GUP

The Golden Mind's Unlimited Success Power

หัวใจทอง พลังแห่งความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัด


"ก้าวสู่ความสุข สำเร็จ ทั้งในหน้าที่การงาน และชีวิตส่วนตัว"

หลักการและเหตุผล
          
ในปัจจุบันนี้ มีผู้คนมากมายที่ประสบความสำเร็จในสายตาของผู้คนรอบข้าง แต่แท้จริงแล้วผู้ที่ประสบความสำเร็จนั้น จะมีสักกี่คนที่ประสบความสำเร็จ อย่างมีความสุข เป็นที่ยอมรับกันทางวิชาการมาระยะหนึ่งแล้วว่า การที่บุคคลจะประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นจะต้องมี ศัยกภาพ 2 ด้านประกอบกันไป ทั้งทางด้าน IQ (ความฉลาดทางสมอง) และ EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) แต่การที่จะประสบความสำเร็จอย่างมีคามสุขนั้น เราจำเป็นจะต้องมีศักยภาพเพิ่มขึ้นอีกด้านหนึ่ง คือ AQ (พลังแห่งความมานะในการก้าวข้ามอุปสรรค) ซึ่งพลังเหล่านี้มีอยู่ในตัวเราแล้ว หากเพียงแต่เราไม่สามารถดึงมันออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และต่อเนื่องเท่านั้น 


หลักสูตร หัวใจทองพลังแห่งความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัด เน้นที่การ พัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

* จุดประกายชีวิตด้วยจิตเด้ง การพัฒนาศักยภาพบุคคลตามแนวของแอนโทนี่ รอบบินส์  

  ซึ่งมีการประยุกต์ใหม่ให้เหมาะสมกับคนไทยมากขึ้น

* การพัฒนาศักยภาพบุคคล โดยการสั่งจิตใต้สำนึกขั้นสูง

* การสร้างพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์แนวทางใหม่

* การนำพลังสมาธิ พลังธรรมชาติ ออกมาใช้เพื่อเสริมสร้างร่างกาย และจิตใจที่มั่นคง แน่วแน่ เข้มแข็ง      

  สดชื่นอยู่เสมอ

* การนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง

 

ท่านจะได้พบกับประสบการณ์จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้สิ่งที่ท่านสามารถนำไปใช้ได้จริงจากการร่วมกิจกรรมที่สนุกสนาน ตื่นเต้น เพื่อความสุขสำเร็จในชีวิตของท่าน

ประโยชน์ที่ได้รับ
          1. เกิดการปรับสภาวะทางอารมณ์ EQ ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้น มีพลัง 

              พร้อมจะเผชิญกับงาน
          2. ปรับทัศนคติที่เป็นลบ ให้มีความเป็นบวกมากขึ้น กล้าเผชิญปัญหา และออกไปเผชิญกับ    สิ่งใหม่ ๆ 
          3. เกิดพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ
          4. เอาชนะอนาคต ด้วยทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม และนั่งอยู่ในหัวใจคนรอบข้าง
          5. เปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ ทำลายปมด้อย และความกลัวที่ซุกซ่อนอยู่ในใจ 

              ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดขวางความสำเร็จของคุณเอาไว้
          6. เกิดภาวะผู้นำที่เปี่ยมไปด้วยปัญญา สามารถสร้างดุลภาพของความสัมพันธ์ขึ้นได้ทั้งในองค์กร 

              และครอบครัว
          

(C)Copyright by Tisar Institue : Web Master by S.Suksumek
Home About us Course Register Contact us